Opublikowano Mar 17 , 2011 | Trailery

„Młyn i krzyż” Lecha Majewskiego – Trailer

Komentarze (0)

„Młyn i krzyż” Lecha Majewskiego – filmowa „adaptacja” XVI-wiecznego obrazu Petera Bruegla .

 

„Młyn i krzyż” to film, którego akcja dzieje się w 1564 r., kiedy to Bruegel namalował swoje dzieło. Malarz przedstawia w nim ostatnią drogę Chrystusa, ale umieszcza ją nie w Jerozolimie, ale we współczesnej mu Flandrii (to historyczna kraina w obecnych granicach Holandii, Belgii i Francji). Tym samym wątek cierpienia Chrystusa artysta splótł z martyrologią swoich rodaków prześladowanych z powodów politycznych i religijnych przez rządzącą tam wtedy hiszpańską inkwizycję.


Komentuj

Kategorie